Content

Thử thách mỗi ngày lớn nhất của truyền thông mạng xã hội là tìm được đủ nội dung để chia sẻ. Chúng tôi gọi đó là ‘cho quái vật khát nội dung ăn’. Có hai cách để làm điều này: Sáng tạo nội dung và làm mới nội dung. Sáng tạo nội dung là tạo nên những bài đăng dài, có hình ảnh và có khi là video. Kinh nghiệm của chúng tôi là nó quá khó để tạo nên hai phần (cả hình ảnh và nội dung) mỗi tuần trên cùng một nền tảng được duy trì liên tục, và hai phần nội dung thì không bao giờ đủ cho truyền thông mạng xã hội. Làm mới nội dung lại là việc tìm kiếm những món hay của mọi người, tóm gọn lại và chia sẻ chúng. Làm mới là một sản phẩm win – win – win: bạn cần nội dung để chia sẻ; blogs và websites cần nhiều lượt truy cập hơn; và mọi người cần sàng lọc để giảm thiểu dòng thông tin quá lớn

Leave a Reply