Dễ nhất

Dễ nhất trên đời là nói chuyện xa xôi
mà không nhớ đêm có người đợi cửa
nói cái gì cũng chỉ tin một nửa
thế thì thôi

Dễ nhất trên đời là nói chuyện cho vui
đi ba bước đã thấy mình vô tội
xong lại trách cuộc đời quá vội
bỏ rơi ta

Dễ nhất trên đời là nói chuyện hôm qua
quên đi mất thế rồi ai cũng chết
sáng nào dậy cũng đòi chấm hết
mà chấm mãi chưa xong.

—–ST—–

Leave a Reply