Em dạo này

Dạo này mình không có tâm trí, không có cảm giác, không muốn làm gì liên quan đến “gia đình”. Mình chẳng buồn cố gắng, thứ duy nhất làm nỗ lực cho mình là tình yêu thì giờ nó không còn ý nghĩa với mình nữa. Nên là tạm thời mình cứ kệ thôi, sống […]

Đối mặt

Không dám đối mặt với thực tại là một thất bại lớn. Cứ mãi vin vào những điều không có thực, mơ mộng ảo tưởng mà không biết đến hiện tại, không trân trọng những gì mình đang có thì quả thực là ngu đần. Thôi nhé, byeeee

Sau khi chia tay, con gái thường rất buồn, buồn thật ấy. Nhưng sau một thời gian nhìn lại, thấy bình thường mà nhỉ? Hôm nay lòng nặng trĩu nghe bài này và nghĩ đến cậu. Do u know?

Lên dây cót

Sáng ra dù rất mệt mỏi nhưng bản thân cũng rất cần phải lên dây cót lại. Có những người bây giờ nhìn mặt là mẹ thấy chán vđ rồi, đến mức chẳng buồn nói 1 câu nào nữa rồi Nhưng keme, phải tập trung vào học hành và kiếm tiền nuôi con, nuôi 1 […]

Be sick, be tired

My health has some bad signs. I’m often more be sick than past. I worry about that because my daughter can be sick such as me. huhu Being sick made me feel so tired and dont want to do anything, but this is the very important period time for preparing for the Toeic Test in the […]