Không còn trẻ nữa

Cho Fanta đi chơi 1 buổi sáng mà lúc về mình như kiểu bị kiệt sức hoàn toàn. Thật mệt quá đi!

Sáng nay thứ 2, đi làm mà người như muốn xỉu luôn 🙁

Haizz…

Không còn trẻ nữa rồi…

Leave a Reply