Toxic husband

Mình đã đọc cuốn toxic parents, và mình hiểu rõ rằng có rất nhiều loại khác cũng rất toxic, trong đó bao gồm cả toxic husband. Bố của mình, người đàn ông gia trưởng, nói nhiều và luôn làm mẹ mình trong tình cảnh chịu áp bức rất nhiều. Dù bố rất thương và chiều […]

#206 Thở

Mình thấy nặng nề. Mình cần một cái thở thật sâu trước khi tiếp tục mọi chuyện. Mình mệt. Mệt từ tâm trí đến thể xác. Mọi thứ đều khiến mình cảm thấy thật tệ. Một người không hề bao dung với mình, luôn chỉ trích mình, thì sẽ chẳng thể hiểu được mong muốn […]