Quyết định…

Mình đã quyết định lựa chọn công việc mới… một trong những quyết định khiến mình cảm thấy thật khó khăn và mệt mỏi. Mình đã nhờ cô vịt xem phenix cho mình, rồi hôm nay chị Vân cũng xem bói tương lai gần cho mình. Tự dưng mình cảm thấy lo âu, khó nghĩ […]