Những ngày mộng mơ

Thế là cuối cùng con Mi cũng đã chuẩn bị lấy ck. Cả chị Già cũng đã lấy chồng rồi. CŨng đã 4-5 năm kể từ ngày làm việc cùng nhau, mình cũng không tin được thời gian trôi qua nhanh đến thế, kéo theo rất nhiều những sự thay đổi.

Ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống riêng, mình cũng đang chật vật để có thể sống tốt mỗi ngày.

Sáng nay ông ck đèo đi làm, có một người để mình dựa vai vào, đủ để chẳng còn lo đường còn tắc, thấy dễ chịu biết baoooooooo

Mọi chuyện ơi, tốt đẹp lên nhé!!!

Leave a Reply