Những ngày điên dại…

Mấy hôm trước mình thật tệ. Nhưng mãi cho đến hôm nay, sáng T7, lên công ty và mình ms có thời gian viết về những điều tệ hại của mình. Mình không hiểu sao cứ mỗi lần đến tháng thì cảm xúc của mình nó biến đổi theo một chiều hướng khá tiêu cực. […]