Chị mình 04/12/2020

Đã rất lâu rồi, mình block FB và không còn là bạn của chị mình. Chị cả mình, là người chu toàn, tháo vát, lại cách tuổi mình rất xa, nên 2 chị em không mấy khi tâm sự, kể lể nhiều. Chính vì sự chu toàn của chị, nên thành ra chị có xu hướng áp đặt, ép buộc người khác theo lối sống của chị.

Hôm qua về quê gặp chị, mình chủ động hỏi chị trước. Đã lâu rồi mình k nc với chị, và mình biết dù có khác biệt thế nào thì chị vẫn là chị gái, vẫn là người đã che chở, yêu thương mình từ khi mình còn bé. 

<3 Có lẽ là, chị mình sinh ra, là để vội vã lo lắng cho người khác. Còn mình, sinh ra để thong thả nhận sự quan tâm…

Thế đó, chuyến đi ngày hôm qua của mình thật sự rất mệt, vì từ sáng về quê Trang khá xa, rồi lại vội về quê mình, nhưng lần này về và có thể nói chuyện với chị, cũng cảm thấy an lòng.

Leave a Reply