Chỉ là hôm nay mình có một câu chuyện buồn…

Hôm nay, lúc đang họp với anh Dũng, thì gần kết thúc buổi họp, anh Dũng có bảo mình là anh muốn xin nghỉ việc. Mình đã hơi shock một chút.

Anh bảo anh thấy em rất nice, từ lúc em đi làm đến giờ thì đây là the best, anh rất quý em nên anh mới ngồi đây để chia sẻ cho em như vầy….

Anh rất quý em, giữa em với anh không có conflict gì cả, nhưng anh cảm thấy anh không theo được môi trường startup. Em đang phi như tên lửa, nhưng anh không thể là một tảng đá cản đường em được…

Mình đã nghĩ mình sẽ thuyết phục anh ấy ở lại, nhưng sau khi nghe câu Anh không theo được môi trường startup… mình đã cảm thấy, anh ấy và mình có 2 hướng đi hoàn toàn khác nhau. 

Thế đấy, giữa lúc mình bồn bề công việc, giữa lúc mà cá startup này nhiều tasks vchhhh, thì là lúc nhân sự của mình out vì sợ cản trở mình.

Nếu mà như vậy ngay lúc đầu đừng có thử 🙁 Nhưng thôi, mình cũng học hỏi được nhiều tử ảnh 🙁

Hôm nay vẫn là một ngày thật buồn…

Leave a Reply