19/12 Những biến động

Bạn không thể hiểu rõ về một người cho đến khi bạn tiếp xúc, làm việc thật lâu với người ấy. Thời gian qua là một “quãng” đầy biến động của cuộc đời của mình. #Lần thứ 2 và cũng là lần cuối viết về cái Nhi Bài blog trước(2 tháng trước) mình đã khen […]