Tet is coming

Tết đến rồi, lòng mình đang còn đang bao nhiêu là băn khoăn, phân vân, thế là vèo cái một cái tết nữa lại đến.  Mình vừa xin nghỉ việc, vào ngày cuối năm đi làm. Nhìn quanh thì chỉ có việc bỏ lại thằng Toàn khiến mình cảm thấy có lỗi, thật giống như […]